Prověřování adres trvalého bydliště (OÚ)

  • Monitoring adres evidovaných subjektů
  • Automatická aktualizace adres obbecních úřadů
  • Využití pro stanovení bonity klienta před poskytnutím nebo v průběhu splácení úvěru
  • Napojení na libovolný primární IS
  • Možnost upozornění prostřednictvím modulu „Akce a události“


Zadání klienta

  • Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, mělo zájem o rozšíření monitoringu bonity stávajících klientů a dále zájemců o poskytnutí úvěru. Monitoring adres trvalého pobytu klientů je pro potřeby řízení kreditních rizik naprosto zásadní oblastí. Z tohoto důvodu náš klient požádal o implementaci našeho řešení.

Naše řešení

  • Plně automatizovaný modul pro monitoring adres trvalého bydliště oproti databázi adres obecních úřadů byl nasazen během několika málo dní, a stal se tak nezastupitelným nástrojem v oblasti řízení kreditních rizik.
  • Přímé napojení modulu na core banking systém klinta zajistil v každém okamžiku možnost kontroly, zda některý z klientů nemá trvalý pobyt na místně příslušném obecním úřadu.
  • U klienta jsme také pomocí veřejných registrů řešili automatickou aktualizaci adres obecních úřadů, které se v čase mohou měnit. Bez této funkčnosti by časem řešení ztrácelo důležitou informační hodnotu.


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti