HPL CDB

 • Správa a evidence subjektů (klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů apod.)
 • Správa a evidence bankovních produktů (BÚ, TV, SÚ atd.) s možností variabilní parametrizace tarifů, úrokových sazeb apod.
 • Správa úvěrů a parametricky definovatelné procesy související se schvalováním poskytnutí půjčky
 • Nástroje pro řešení tuzemského platebního styku
 • Card management system, autorizace transakcí provedených platební kartou
 • Podpora hotovostních transakcí prostřednictvím modulů pokladna, trezor, směnárna
 • Možnost centralizovaného provozu na více pobočkách
 • Rozsáhlá účetní evidence o finančních produktech
 • Risk management nástroje odstraňující legislativní i obchodní rizika
 • Manažerský systém a systém kontrolních bodů
 • Provoz ve webovém prohlížeči
 • Rozsáhlá administrátorská parametrizace produktu (práva, překlady, rozvoj nových funkčností bez zásahu dodavatele apod.)


Zadání klienta

 • Náš zákazník poskytuje svým klientům nebankovní půjčky. Díky narůstající poptávce po produktech této společnosti zákazník vycítil potřebu implementovat nový informační systém, který zefektivní celý obchodní proces od přijetí žádosti o úvěr, přes schválení úvěru, jeho vedení a příp. vymáhání v případě vstupu pohledávky do fáze delikvence.

Naše řešení

 • Naše společnost zanalyzovala požadavky společnosti zákazníka a navrhla komplexní řešení, které odpovídá jeho zadání. Pro účely implementace této aplikace byly dodány tyto moduly:
  • CRM
  • Evidence úvěrů
  • Vymáhání pohledávek
  • Evidence zajištění
  • Právní úkony
  • Veřejná data
  • Backoffice
  • Úročení
  • Účetnictví
  • Poplatky
  • Kontrolní sestavy
  • Dokument management systém
 • Implementace našeho systému CBS přinesla zákazníkovi přínosy v mnoha oblastech, z nichž nejvýznamnější jsou tyto:
  • sjednocení informací o úvěrech ve všech fázích života do jednoho systému
  • jednoznačné přiřazení dílčích činností jednotlivým operátorům
  • zrychlení procesu schválení poskytnutí úvěrů klientům
  • významné zlepšení v oblasti posouzení rizik poskytnutých úvěrů
  • zjednodušení a zefektivnění účetní evidence o úvěrech
  • zrychlení vymahatelnosti delikventních pohledávek


Poptávkový formulář

Jméno   Společnost
Kontakt  
 

Obchodní kontakt

Tel: 776 167 680
E-mail: griff@griffteam.com

Partneři                  

Klienti